Henter
Baggrund

Betalingstjenester

Der findes flere deleøkonomiske hjemmesider og apps, hvor du som privatperson kan købe eller sælge varer og tjenester. Her kan du læse om, hvilke regler den deleøkonomiske virksomhed skal følge, hvis de fx formidler betalingen mellem dig og den person, du handler med. 

Der findes flere deleøkonomiske hjemmesider og apps, hvor du som privatperson kan købe eller sælge varer og tjenester. Her kan du læse om, hvilke regler den deleøkonomiske virksomhed skal følge, hvis de fx formidler betalingen mellem dig og den person, du handler med. 

De sidste år er der dukket en række deleøkonomiske platforme op på internettet, som kan bruges af private til at købe eller sælge varer eller tjenesteydelser. Nogle af disse platforme står også for formidling af selve betalingen, hvorimod andre platforme kun forestår formidling af kontakten parterne imellem, hvorefter selve betalingen sker uden om platformen.

Hvordan foregår betalingen?

Hvilke regler virksomheden skal følge afhænger af måden, som betalingen sker på. En deleøkonomisk hjemmeside eller app håndterer normalt betalingen på en af disse tre måder:

  1. Platformen formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker efterfølgende uden om platformen.
  2. Platformen formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker via platformen, men udføres af en virksomhed, der allerede har tilladelse til at formidle betalinger, også kaldet at udbyde betalingstjenester, hos Finanstilsynet.
  3. Platformen formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker via platformen.

Hvilke regler gælder?

De to første typer af platforme forestår ikke selve betalingsformidlingen og er derfor ikke underlagt et tilladelseskrav hos Finanstilsynet. Disse platforme skal stadig overholde almindelige danske regler om eksempelvis persondata og markedsføring.

Den tredje type platform, der formidler betalinger brugerne imellem, skal som udgangspunkt have en tilladelse til at udbyde betalingstjenester hos Finanstilsynet.

Vigtigt for sondringen er, hvorvidt virksomheden bag platformen kommer i besiddelsen af brugerens penge – uanset at dette blot sker ganske kort for at gennemføre en transaktion på vegne af kunden.

Baggrunden er, at så snart virksomheden håndterer ”andre folks penge”, stilles der krav om en række foranstaltninger og særlig organisering af virksomheden for at sikre en sund og forsvarlig drift. Dermed er disse virksomheder underlagt en række regler om bl.a. forbrugerbeskyttelse, it-sikkerhed og forebyggelse af hvidvask, hvilket Finanstilsynet fører tilsyn med, at de overholder.

Området vedrører Finanstilsynets ressort