Henter
Baggrund

Betalingstjenester

Overvejer du at starte en deleøkonomisk hjemmeside eller app, hvor du formidler betalinger mellem private eller virksomheder? Så skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være underlagt lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Det kan betyde, at du skal have en tilladelse fra Finanstilsynet, før du begynder aktiviteterne.

Overvejer du at starte en deleøkonomisk hjemmeside eller app, hvor du formidler betalinger mellem private eller virksomheder? Så skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være underlagt lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Det kan betyde, at du skal have en tilladelse fra Finanstilsynet, før du begynder aktiviteterne.

Hvilke regler din virksomhed skal følge afhænger af måden, som betalingen foregår på. En deleøkonomisk hjemmeside eller app håndterer normalt betalingen på en af disse tre måder:

  1. Platformen formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker efterfølgende uden om platformen.
  2. Platformen formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker via platformen, men udføres af en virksomhed, der allerede har tilladelse til at formidle betalinger hos Finanstilsynet.
  3. Platformen formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker via platformen.

Skal jeg have en tilladelse?

De to første typer af platforme kræver ikke en tilladelse efter lov om betalinger. Årsagen er, at det ikke er platformen, der står for formidlingen af betalingen, og dermed kommer pengene ikke i virksomhedens besiddelse på noget tidspunkt.

Den sidste type af platforme er omfattet af lov om betalinger og kræver, alt efter hvordan selve betalingsformidlingen indrettes, en tilladelse.

Vigtigt for sondringen er, hvorvidt virksomheden bag platformen kommer i besiddelsen af brugerens penge – uanset at dette blot sker ganske kort for at gennemføre en transaktion på vegne af kunden – er dette en virksomhed, der kræver tilladelse.

Baggrunden er, at så snart virksomheden håndterer ”andre folks penge”, stilles der krav om en række foranstaltninger og særlig organisering af virksomheden for at sikre en sund og forsvarlig drift.

Undtagelse for handelsagenter

Hvis din virksomhed har fået samtykke fra den ene af de parter, der handler på din platform, og I modtager pengene på vegne af dem, så kan I være undtaget fra tilladelseskravet.

Et eksempel kan være en platform, der står for udlejning af sommerhuse og i den forbindelse modtager betaling fra lejer. Hvis platformen har fuldmagt til at indgå aftalen om udlejning med lejer og derefter modtager betalingen på vegne af udlejer. Lejer betaler med frigørende virkning til platformen, som dermed ikke formidler en betaling.

Du er velkommen til at kontakte Finanstilsynet på fintech@ftnet.dk, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilladelseskravene for betalingstjenester, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt netop din virksomhed er omfattet af tilladelseskravet.

Området vedrører Finanstilsynets ressort

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os her. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.