Henter
Baggrund

Crowdfunding

Som bruger kan du benytte crowdfunding til at skaffe finansiering til dine egne eller andres virksomheder eller projekter. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle crowdfunding platforme er underlagt den samme lovgivning og forbrugerbeskyttelse. Og der er en risiko for, at du taber alle de penge, som du har investeret.

Som bruger kan du benytte crowdfunding til at skaffe finansiering til dine egne eller andres virksomheder eller projekter. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle crowdfunding platforme er underlagt den samme lovgivning og forbrugerbeskyttelse. Og der er en risiko for, at du taber alle de penge, som du har investeret.

Der findes en række danske og internationale hjemmesider og apps, hvor du kan være med til at finansiere (crowdfunde) forskellige slags virksomheder og projekter. Typisk skelnes der mellem tre former for crowdfunding, nemlig donationsbaseret, lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Donations- eller lånebaseret crowdfunding

Donationsbaseret crowdfunding er karakteriseret ved, at du som modydelse for dit bidrag typisk modtager en vare eller tjeneste, hvis projektet eller virksomheden går godt.

Lånebaseret crowdfunding er karakteriseret ved, at du som modydelse for dit bidrag modtager renter og afdrag, hvis projektet eller virksomheden går godt.

For at kunne udbyde donations- eller lånebaseret crowdfunding skal virksomheden have en tilladelse hos Finanstilsynet. Men i begge tilfælde skal du være opmærksom på, der ikke er nogen regler i den finansielle lovgivning, som beskytter din investering.

Det betyder, at crowdfunding platformen ofte selv er ansvarlig for at levere de informationer, der er tilgængelige om virksomheden eller projektet, der skal crowdfundes, og hvis virksomheden klarer sig dårligt, eller projektet går galt, kan du tabe alle de penge, som du har investeret.

Aktiebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding er karakteriseret ved, at du som modydelse for dit bidrag typisk modtager en aktie eller anden form for ejerandel af den virksomhed, som du ønsker at crowdfunde. Virksomheder, der tilbyder køb og salg af aktier, er omfattet af den finansielle lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at virksomheden skal sikre sig, at du som investor er klar over hvilke risici, du løber. En risiko er blandt andet, at du kan miste hele din investering, hvis virksomheden klarer sig dårligt.

Hvis du yder bidrag til andres crowdfundingsprojekter

Når du er med til at crowdfunde andres virksomheder eller projekter, skal du være opmærksom på, at den finansiering du stiller til rådighed kan være genstand for beskatning afhængig af hvilken type crowfunding, der er tale om. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig om hvilken type crowfunding, platformen opererer med, inden du går i gang.

Hvis du modtager finansiering som crowdfunding

Når du benytter dig af finansiering gennem crowdfunding, skal du være opmærksom på, at den finansiering du modtager kan være genstand for beskatning afhængig af hvilken type crowfunding, der er tale om, fx donation-, reward-, lån- eller aktiebaseret. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig om hvilken type crowfunding, platformen opererer med, inden du går i gang.

Læs om skat ved crowdfunding på skat.dk

Området vedrører Finanstilsynets og Skattestyrelsens ressort