Henter
Baggrund

Crowdfunding

Overvejer du at starte en crowdfundingplatform, eller driver du allerede en, så skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være underlagt den finansielle lovgivning. Du skal også undersøge, om din virksomhed er omfattet af anden lovgivning, fx indsamlingsloven, selskabsloven eller markedsføringsloven. 

Overvejer du at starte en crowdfundingplatform, eller driver du allerede en, så skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være underlagt den finansielle lovgivning. Du skal også undersøge, om din virksomhed er omfattet af anden lovgivning, fx indsamlingsloven, selskabsloven eller markedsføringsloven. 

Der findes forskellige slags crowdfundingplatforme. En type crowdfunding er, hvor platformen administrerer og fordeler lån blandt sine registrerede låntagere og långivere. En anden type er, hvor platformen auktionerer lån bort, så en långiver kan byde på de forskellige lån, og en låntager kan acceptere det mest favorable lånetilbud. Der skelnes typisk mellem tre overordnede former for crowdfunding: donationsbaseret, lånebaseret og aktiebaseret.

Donations- eller lånebaseret crowdfunding

Tilbyder din virksomhed at overføre midler direkte fra indskydere til virksomheder eller foreninger, der søger kapital? Så kan disse aktiviteter være omfattet af lov om betalingstjenester og elektroniske penge og kræve en tilladelse fra Finanstilsynet. Det kan eksempelvis være, hvis din virksomhed tilbyder at overføre et lånebeløb fra investor til en virksomhed, der søger kapital, og tilbyder at føre renter og afdrag den modsatte vej. Hvis din virksomhed tilbyder donationsbaseret crowdfunding, så vil der blot blive ført midler fra investorerne til virksomheden, hvilket også kan kræve en tilladelse.

Formidler din virksomhed alternativ finansiering, som den modtager fra offentligheden i form af indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales? Så skal din virksomhed have tilladelse som pengeinstitut eller sparevirksomhed. Det vil eksempelvis være tilfældet i situationer, hvor en investor indbetaler et beløb til platformen, og platformen derefter selv vælger, hvilke virksomheder eller projekter, der skal crowdfundes.  

Aktiebaseret crowdfunding

Har du en crowdfundingplatform, hvor indskyderne af kapital modtager værdipapirer som modydelse, kan der være tale om et udbud af værdipapirer til offentligheden.

Du skal være opmærksom på, at hvis et udbud af værdipapirer overstiger 1 mio. euro, skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, som skal godkendes af Finanstilsynet.

Er din crowdfundingplatform bygget sådan op, at investorer kan komme i forbindelse med kapitalsøgende aktieselskaber eller med selskaber, som er at sidestille med aktieselskaber, for at handle med aktier, skal din virksomhed have tilladelse som værdipapirhandler.

Læs mere om regler for crowdfunding i notat fra Finanstilsynet (pdf)

Du er også velkommen til at kontakte Finanstilsynet direkte, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilladelseskravene for crowdfunding på Fintech@ftnet.dk, uanset om det drejer sig om donationsbaseret, lånebaseret eller aktiebaseret crowdfunding.

Skatteregler ved crowdfunding

Hvad det betyder for din skat, afhænger af hvilken type crowdfunding, der er tale om.

Læs om skattereglerne for de forskellige typer crowdfunding på skat.dk

Området vedrører Finanstilsynets og SKATs ressort

 

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os her. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.