Henter
Baggrund

Crowdfunding

Overvejer du at starte en crowdfundingplatform, eller driver du allerede en, så skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være underlagt den finansielle lovgivning. Du skal også undersøge, om din virksomhed er omfattet af anden lovgivning, fx indsamlingsloven, selskabsloven eller markedsføringsloven. 

Overvejer du at starte en crowdfundingplatform, eller driver du allerede en, så skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være underlagt den finansielle lovgivning. Du skal også undersøge, om din virksomhed er omfattet af anden lovgivning, fx indsamlingsloven, selskabsloven eller markedsføringsloven. 

Der findes forskellige slags crowdfundingplatforme. Et eksempel på en type crowdfunding er, hvor platformen administrerer og fordeler lån blandt sine registrerede låntagere og långivere. En anden type er, hvor platformen auktionerer lån bort, så en långiver kan byde på de forskellige lån, og en låntager kan acceptere det mest favorable lånetilbud. Der skelnes typisk mellem fire overordnede former for crowdfunding: lånebaseret, investeringsbaseret, donationsbaseret og rewardbaseret. 

Lånebaseret crowdfunding

Tilbyder din virksomhed at overføre midler direkte fra indskydere til virksomheder eller foreninger, der søger kapital, så kan disse aktiviteter være omfattet af lov om betalinger og kræve en tilladelse fra Finanstilsynet. Det kan eksempelvis være, hvis din virksomhed tilbyder at overføre et lånebeløb fra investor til en virksomhed, der søger kapital, og tilbyder at føre renter og afdrag den modsatte vej. Tilsvarende gælder ved formidling af betalinger i forbindelse med donationsbaseret crowdfunding.

Formidler din virksomhed derimod alternativ finansiering, som den modtager fra offentligheden i form af indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, skal din virksomhed muligvis have tilladelse som pengeinstitut eller sparevirksomhed. Det vil eksempelvis være tilfældet i situationer, hvor en investor indbetaler et beløb til platformen, og platformen derefter selv vælger, hvilke virksomheder eller projekter, der skal crowdfundes.  

Aktiebaseret crowdfunding

ar du en crowdfundingplatform, hvor indskyderne af kapital modtager værdipapirer som modydelse, kan der være tale om et udbud af værdipapirer til offentligheden.

Du skal være opmærksom på, at hvis et udbud af værdipapirer overstiger 5 mio. euro, skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, som skal godkendes af Finanstilsynet.

Er din crowdfundingplatform bygget sådan op, at investorer kan komme i forbindelse med kapitalsøgende aktieselskaber eller med selskaber, som er at sidestille med aktieselskaber, for at handle med aktier, skal din virksomhed have tilladelse som værdipapirhandler. Foretager din crowdfundingplatform matching af tredjeparters salgs- og købsinteresser i finansielle instrumenter, skal din virksomhed muligvis have tilladelse som multilateral handelsfacilitet (MHF) eller operatør af et reguleret marked.

Donations- og rewardbaseret crowdfunding

Et eksempel på donationsbaseret crowdfunding er almindelig indsamling fra private og virksomheder til et projekt eller til velgørende formål. Et eksempel på rewardbaseret crowdfunding er en investor, der investerer i et projekt, der endnu ikke er lanceret, og som ”reward” bliver lovet en fremtidig ydelse eller produkt. Dette kan eksempelvis være et møbel eller en billet til et specielt event, som sendes, når projektet lanceres. Disse typer crowdfunding er ikke omfattet af de finansielle regler, men du skal være opmærksom på, at regler inden for skat, herunder lov om indsamlinger, og markedsføring skal overholdes. Find oplysninger herom på skat.dk, hos Forbrugerombudsmanden og hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere om regler for crowdfunding i denne orientering fra Finanstilsynet.

Du er også velkommen til at kontakte Finanstilsynet direkte, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilladelseskravene for crowdfunding på fintech@ftnet.dk eller +4533558400 på hverdage mellem 10:00 og 14:00 uanset om det drejer sig om lånebaseret, investeringsbaseret, donations- eller rewardbaseret crowdfunding.

Skatteregler ved crowdfunding

Hvad det betyder for din skat, afhænger af hvilken type crowdfunding, der er tale om.

Læs om skattereglerne for de forskellige typer crowdfunding på skat.dk

Området vedrører Finanstilsynets og Skattestyrelsens ressort

 

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os her. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.