Henter
Baggrund

Etablering af virksomhed

Har du en god idé til en deleøkonomisk tjeneste, og går du og overvejer at starte en virksomhed? Her kan du finde information om nogle af de ting, du bør være opmærksom på, når du vil etablere en deleøkonomisk virksomhed.

Har du en god idé til en deleøkonomisk tjeneste, og går du og overvejer at starte en virksomhed? Her kan du finde information om nogle af de ting, du bør være opmærksom på, når du vil etablere en deleøkonomisk virksomhed.

På hjemmesiden Virk Startvækst er der god hjælp at hente, hvis du vil starte virksomhed. Her vil du blive guidet igennem processen fra virksomhedsidé og forretningsmodel til udvikling og vækst:

  • Har du fx en god forretningsplan?
  • Har du valgt virksomhedsform?
  • Har du et CVR-nummer?
  • Har du tjek på moms og skat?
  • Har du lagt et virksomhedsbudget?
  • Har du de nødvendige forsikringer og tilladelser?

Få hjælp til dine spørgsmål på Virk Startvækst

Beskyttelse af idé

Det er en god idé at beskytte sin idé, når man starter en ny virksomhed. Hos Patent- og Varemærkestyrelsen kan du få hjælp til at beskytte det særlige ved dit forretningskoncept. Fx kan du få eneret til dit produkt- eller virksomhedsnavn, så andre ikke må bruge det uden at indgå en aftale med dig om det først.

Persondata

Hvis du som virksomhed indsamler og opbevarer data om andre, betyder det, at du skal behandle dataene ud fra nogle bestemte retningslinjer og gøre dem synlige for de personer, dataene handler om. Derfor er det vigtigt at have styr på de generelle lovkrav til databehandling, ikke mindst i forhold til personfølsomme oplysninger.

Få hjælp til at udarbejde en privatlivspolitik på PrivacyKompasset

Hæftelse

Når du etablerer en deleøkonomisk virksomhed, vil du typisk også etablere en hjemmeside, der kan formidle kontakten mellem private udbydere og brugere, så parterne kan handle med hinanden. Som udgangspunkt hæfter du ikke for de handler, der bliver indgået, så længe det står klart, at aftalen bliver indgået mellem bruger og udbyder. Du kan fraskrive dig ansvaret for handlerne gennem de vilkår, som brugere og udbydere skal acceptere for at bruge hjemmesiden. Dette kalder man et ’formidlerforbehold’.

E-handelsloven

Som virksomhed skal man ifølge E-handelsloven bl.a. give oplysninger om priser, udforme reklamer, så de er tydeligt identificerbare, levere særlige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af en aftale, levere ordrebekræftelser mm. Loven dækker også online salg af varer og tjenesteydelser mellem private. En deleøkonomisk digital platform vil derfor være omfattet af E-handelsloven på flere forskellige måder.

Husk at sikre dig

Ved etablering af egen virksomhed skal du sørge for at spare op til ferie, sygdom og pension og selv tegne en arbejdsskadeforsikring.

Området vedrører Erhvervsstyrelsens ressort
 

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os her. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.