Henter
Baggrund

Fødevarer

Når du sælger eller donerer fødevarer, som du har tilberedt i dit eget private køkken eller et andet sted, via fx en hjemmeside eller en app, er du en fødevarevirksomhed i fødevarelovgivningens forstand. Forskellige regler gælder afhængigt af, hvor ofte og hvor meget mad, du sælger eller donerer til andre.

Når du sælger eller donerer fødevarer, som du har tilberedt i dit eget private køkken eller et andet sted, via fx en hjemmeside eller en app, er du en fødevarevirksomhed i fødevarelovgivningens forstand. Forskellige regler gælder afhængigt af, hvor ofte og hvor meget mad, du sælger eller donerer til andre.

Registrering som fødevarevirksomhed

Hvis du sælger eller donerer mad mere end cirka 10 gange om året, skal din fødevarevirksomhed være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Du skal overholde regler om indretning og udstyr i køkkenet, til rengøring osv.

Sælger eller donerer du fødevarer op til cirka 10 gange om året, skal du ikke være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Kort om reglerne

Uanset om du er registreret eller ej som fødevarevirksomhed i Fødevarestyrelsen, skal du være særlig opmærksom, hvis du bruger dit private køkken og fx har syge børn i hjemmet eller husdyr, fordi det kan medføre risiko for forurening af maden, så kunderne kan blive syge.

Du skal også sikre dig, at du kan identificere, hvor du har de varer fra, som du bruger i madlavningen, så du kan advare dine kunder, hvis du har brugt en vare, som senere viser sig at være dårlig. Der kan være krav om, at du skal kunne oplyse, hvad der er i fødevaren, eksempelvis om maden indeholder allergene ingredienser.

Hvis du fortæller om madens ernæringsmæssige egenskaber eller helbredsfremmende virkning, må du kun bruge de anprisninger, der er godkendt. Du skal også kunne dokumentere det, du oplyser. Du må ikke fortælle, at maden kan forebygge, helbrede eller lindre sygdom.

Fødevarekontrol

Fødevarestyrelsen fører kontrol med alle fødevarevirksomheder i Danmark. Det gælder også fødevarevirksomheder i private boliger.

Hvis du kun sælger eller donerer mad op til cirka 10 gange om året og derfor ikke er registreret hos Fødevarestyrelsen, kommer styrelsen normalt ikke på kontrol. Fødevarestyrelsen kan dog komme på kontrolbesøg, fx som led i en kontrolkampagne, eller fordi nogen har klaget over maden.

Læs mere om reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs om registrering og autorisation i Autorisationsvejledningen

Se startpakken for nye fødevarevirksomheder

Området vedrører Fødevarestyrelsens ressort