Henter
Baggrund

Fødevarer

Når du sælger eller donerer fødevarer, som du har tilberedt i dit eget private køkken eller et andet sted, via fx en hjemmeside eller en app, er du en fødevarevirksomhed i fødevarelovgivningens forstand. Forskellige regler gælder afhængigt af, hvor ofte og hvor meget mad du sælger eller donerer til andre.

Når du sælger eller donerer fødevarer, som du har tilberedt i dit eget private køkken eller et andet sted, via fx en hjemmeside eller en app, er du en fødevarevirksomhed i fødevarelovgivningens forstand. Forskellige regler gælder afhængigt af, hvor ofte og hvor meget mad du sælger eller donerer til andre.

Registrering som fødevarevirksomhed

Hvis du sælger eller donerer fødevarer så ofte, at det er over bagatelgrænsen, er der tale om fødevarevirksomhed, som skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Din virksomhed kan dog komme under en såkaldt bagatelgrænse enten som hyppig markedsføring af små mængder fødevarer eller som lejlighedsvis markedsføring: Sælger eller donerer du fødevarer hyppigt, fx én gang om ugen, men i små mængder, skal din fødevarevirksomhed ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen. Små mængder er fx 4-5 portioner overskudsmad, men det kan også være fx 4-5 kuverter (fx en tre-retters menu) eller et par kager eller nogle brød.

Sælger eller donerer du fødevarer op til cirka 10 gange om året, skal du ikke være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Det afhænger af en konkret vurdering af graden af organisation og kontinuitet i din virksomhed, om du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen eller ej. Uanset om du skal være registreret eller ej, er der regler du skal overholde.

Kort om reglerne

Uanset om du er registreret eller ej som fødevarevirksomhed i Fødevarestyrelsen, skal du være særlig opmærksom, hvis du bruger dit private køkken og fx har syge børn i hjemmet eller husdyr, fordi det kan medføre risiko for forurening af maden, så kunderne kan blive syge.
Du skal også sikre dig, at du kan identificere, hvor du har de varer fra, som du bruger i madlavningen, så du kan advare dine kunder, hvis du har brugt en vare, som senere viser sig at være dårlig. Der kan være krav om, at du skal kunne oplyse, hvad der er i fødevaren, eksempelvis om maden indeholder allergene ingredienser.
Hvis du fortæller om madens ernæringsmæssige egenskaber eller helbredsfremmende virkning, må du kun bruge de anprisninger, der er godkendt. Du skal også kunne dokumentere det, du oplyser. Du må ikke fortælle, at maden kan forebygge, helbrede eller lindre sygdom.

Fødevarekontrol

Fødevarestyrelsen fører kontrol med alle fødevarevirksomheder i Danmark. Det gælder også fødevarevirksomheder i private boliger.
Hvis du kun sælger eller donerer mad under bagatelgrænsen for fødevarevirksomhed og derfor ikke er registreret hos Fødevarestyrelsen, kommer styrelsen normalt ikke på kontrol. Fødevarestyrelsen kan dog komme på kontrolbesøg, fx som led i en kontrolkampagne, eller fordi nogen har klaget over maden.

Læs mere om reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs om registrering og autorisation i Autorisationsvejledningen

Se startpakken for nye fødevarevirksomheder

Fødevarestyrelsen og Erhvervsstyrelsen har gennemført et nabotjek af fødevarereglerne for delemad i andre EU-lande. På baggrund af nabotjekket har fødevarestyrelsen besluttet at gøre det muligt for borgere hyppigere at sælge små mængder måltider igennem en deleøkonomisk platform uden at skulle registreres som en fødevarevirksomhed og derved skulle leve op til en række specifikke regler på fødevareområdet.

 

Området vedrører Fødevarestyrelsens ressort