Henter
Baggrund

Kørsel og transport

Som udgangspunkt er enhver indtægt – uanset om der betales kontant eller i naturalier – skattepligtig for modtageren. Udlejer du en bil eller kører fragtkørsel, skal du betale skat af indtægten. Er der tale om samkørsel, er de beløb, du modtager, som udgangspunkt ikke skattepligtige.

Som udgangspunkt er enhver indtægt – uanset om der betales kontant eller i naturalier – skattepligtig for modtageren. Udlejer du en bil eller kører fragtkørsel, skal du betale skat af indtægten. Er der tale om samkørsel, er de beløb, du modtager, som udgangspunkt ikke skattepligtige.

Samkørsel

Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne.

Hvis der er tale om samkørsel, skal du ikke betale skat af de beløb, du modtager i forbindelse med kørslen, forudsat at du ikke modtager mere end passagerens forholdsmæssige andel af omkostningerne ved kørslen. Hvis du modtager et større beløb, skal du betale skat af indtægten.

Læs om skat ved samkørsel på skat.dk

Lejlighedsvis biludlejning, taxi- og fragtkørsel

Bilejere, der lejlighedsvis udlejer deres private bil, anses ikke for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Du skal betale skat af indtægten ved lejlighedsvis biludlejning, ligesom du skal betale skat af indtægten ved fragtkørsel.

Læs om skat ved udlejning af bil på skat.dk

Der gøres opmærksom på, at taxilignende kørsel, der ikke opfylder reglerne i taxiloven mv., er ulovlig. Indkomst erhvervet på denne måde er alligevel skattepligtig. 

Læs om skat ved taxi- og fragtkørsel på skat.dk

Forsikring

Du skal være opmærksom på, om din bilforsikring dækker udlejning til andre private. Da dette som oftest ikke er tilfældet i deleøkonomien, tilbyder flere deleøkonomiske platforme derfor forsikringsdækning som en del af formidlingen af den private biludlejning.

Området vedrører Transportministeriets og SKATs ressort