Henter
Baggrund

Kørsel og transport

Som udgangspunkt er enhver indtægt – uanset om der betales kontant eller i naturalier – skattepligtig for modtageren. Udlejer du en bil eller kører fragtkørsel, skal du betale skat af indtægten. Er der tale om samkørsel, er de beløb, du modtager, som udgangspunkt ikke skattepligtige.

Som udgangspunkt er enhver indtægt – uanset om der betales kontant eller i naturalier – skattepligtig for modtageren. Udlejer du en bil eller kører fragtkørsel, skal du betale skat af indtægten. Er der tale om samkørsel, er de beløb, du modtager, som udgangspunkt ikke skattepligtige.

Samkørsel

Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne.

Hvis der er tale om samkørsel, skal du ikke betale skat af de beløb, du modtager i forbindelse med kørslen, forudsat at du ikke modtager mere end passagerens forholdsmæssige andel af omkostningerne ved kørslen. Hvis du modtager et større beløb, skal du betale skat af indtægten.

Læs om skat ved samkørsel på skat.dk

Biludlejning og fragtkørsel

Når du som privatperson udlejer din bil ud til andre lejlighedsvis, skal du betale skat og evt. moms af indtægten, ligesom du skal betale skat og evt. moms af indtægten ved fragt- og budkørsel.

Læs om skat og moms ved lejlighedsvis biludlejning på skat.dk

Læs om skat og moms ved lejlighedsvis fragtkørsel på skat.dk

 

Forsikring

Du skal være opmærksom på, om din bilforsikring dækker udlejning til andre private. Da dette som oftest ikke er tilfældet i deleøkonomien, tilbyder flere deleøkonomiske platforme derfor forsikringsdækning som en del af formidlingen af den private biludlejning.

Området vedrører Transportministeriets og Skattestyrelsens ressort