Henter
Baggrund

Kontakt-formularen "Stil et spørgsmål’"

Læs om privatlivspolitik ved brug af kontaktformularen "Stil et spørgsmål".

Læs om privatlivspolitik ved brug af kontaktformularen "Stil et spørgsmål".

Når du benytter denne service samtykker du til, at Deleøkonomien.dk behandler oplysninger om dig med det formål at besvare dit spørgsmål. Vi gemmer dit navn, e-mailadresse, evt. virksomhedsnavn, evt. samtykke til offentliggørelse samt spørgsmål.

Formålene med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at besvare dit spørgsmål. Såfremt du har giver samtykke til offentliggørelse, fjerner vi alle personoplysninger før evt. offentliggørelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som dit navn og e-mailadresse.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere
  • Andre relevante myndigheder

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Herudover videregives oplysningerne til andre relevante myndigheder på det område, du stiller spørgsmål om mhp. at besvare dit spørgsmål.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt, at vi kan yde en god service, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, konsekvensen heraf vil være, at du ikke længere vil kunne benytte denne service.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.