Henter
Baggrund

Skat

Har du en virksomhed, skal du betale skat af virksomhedens resultat (over- eller underskud) og følge de gældende regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Der gælder de samme regler for deleøkonomiske virksomheder som for andre virksomheder. Du skal fx bogføre løbende og oplyse din virksomheds over- eller underskud.

Har du en virksomhed, skal du betale skat af virksomhedens resultat (over- eller underskud) og følge de gældende regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Der gælder de samme regler for deleøkonomiske virksomheder som for andre virksomheder. Du skal fx bogføre løbende og oplyse din virksomheds over- eller underskud.

Driver du selvstændig virksomhed inden for deleøkonomien, gælder der andre regler for skat, end hvis du som privatperson fx udlejer din bil af og til.

Bogføring

Når du har en selvstændig virksomhed skal du føre regnskab over dine indtægter og udgifter.

Læs, hvordan du bogfører på skat.dk

Fradrag for virksomhedens udgifter

Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds regnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Læs om fradrag for virksomhedens udgifter på skat.dk

Skat af egen virksomhed

Læs om skat af egen virksomhed, hvis din virksomhed er registreret som Enkeltmandsvirksomhed, Personligt ejet mindre virksomhed eller Interessentskab og i skattemæssig forstand betegnes som erhvervsmæssig.

Læs om skat af egen virksomhed på skat.dk

Er din virksomhed erhvervsmæssig?

Hvordan du betaler skat af din virksomheds resultat afhænger af, om din virksomhed i skattemæssig forstand er en erhvervsmæssig virksomhed, hobbyvirksomhed (ikke-erhvervsmæssig virksomhed), honorarmodtager eller lønmodtager.

Kategorien har betydning for fradragsværdien af dine udgifter, om du skal betale arbejdsmarkedsbidrag, og om du kan fratrække underskud.

Find ud af, hvad det betyder for din virksomheds skat i guiden på skat.dk

Læs om de skattemæssige kategorier på skat.dk

Skat af selskab

Læs om skat af selskaber, hvis din virksomhed er registreret som Iværksætterselskab, Anpartsselskab og Aktieselskab.

Læs om skat af selskaber på skat.dk

Moms

Hvis dit momspligtige salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, skal du registrere din virksomhed for moms på Virk Indberet.

Læs om moms på skat.dk

Området vedrører Skattestyrelsens ressort

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os her. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.