Henter
Baggrund

Tal og analyser

Her kan du finde tal og analyser om deleøkonomi.

Her kan du finde tal og analyser om deleøkonomi.

Deleøkonomien i Danmark

Erhvervsministeriet har lavet en analyse af deleøkonomien i Danmark, der kortlægger deleøkonomiens omfang i Danmark og økonomisk virkning af øget udbredelse af deleøkonomiske tjenester

 

Danskernes brug af deleøkonomien

På hvilken måde er danskerne er aktive i deleøkonomien? Hvem er aktive, hvad motiverer dem, og hvad bremser dem? Disse spørgsmål undersøges i denne analyse, som er udført af Wilke Markedsanalyse A/S for Erhvervsstyrelsen.

 

Danske Arbejdsplatforme

Erhvervsstyrelsen har lavet en kortlægning af arbejdsplatforme, som er den del af deleøkonomien, hvor der bliver købt og solgt serviceydelser som rengøring, grafisk design, hundeluftning, indkøb og mindre håndværksopgaver via digitale platforme.

Kortlægningen beskriver, hvilke typer arbejdsplatforme der er i Danmark, hvad der kendetegner deres forretningsmodeller, og hvor stort deres økonomiske omfang vurderes at være.

 

Deleøkonomiens miljøpotentiale

Når danskerne i stigende grad gør brug af deleøkonomiens muligheder, kan det gavne miljøet. Det viser en analyse udført af COWI for Erhvervsministeriet. COWI’s beregninger viser, at der især er miljømæssig gevinst ved øget brug af samkørsel, der vil medføre reduktion i danskernes CO2 udledning og energiforbrug.

 

Kan man definere deleøkonomi?

På opfordring af Erhvervsministeriet har Danmarks Statistik analyseret deleøkonomiens størrelse og natur. I rapporten giver Danmarks Statistik deres bud på en dansk definition af deleøkonomien, samt kommer med et bud på, hvordan størrelse og udbredelse kan måles.

 

Tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt

Hvilken effekt vil det have på samfundsøkonomien, hvis forbruget af henholdsvis privat overnatning, privat biludlejning og samkørsel stiger med hver især 1 mia. kr.? Økonomiske beregninger foretaget af DREAM for Erhvervsministeriet viser, hvordan deleøkonomien kan påvirke markedet.

 

Barrierer og potentialer ved deleøkonomi

Analysen viser, at der er et uudnyttet potentiale i de deleøkonomiske forretningsmodeller. Især manglende gennemsigtighed i forhold til lovgivning og forretningsmuligheder gør, at interessen blandt iværksættere og investorer ikke er større.

Læs Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark (2014)