Henter
Baggrund

Ting

Som bruger kan du benytte deleøkonomiske hjemmesider eller apps til at bytte, låne, leje eller sælge ting. Det kan fx være møbler, tøj, cykler og suppegryder. Du skal være opmærksom på, at din indtægt kan være skattepligtig, og at der kan kan gælde særlige regler, afhængig af hvilke ting, du deler.

Som bruger kan du benytte deleøkonomiske hjemmesider eller apps til at bytte, låne, leje eller sælge ting. Det kan fx være møbler, tøj, cykler og suppegryder. Du skal være opmærksom på, at din indtægt kan være skattepligtig, og at der kan kan gælde særlige regler, afhængig af hvilke ting, du deler.

 • Skat når du sælger, bytter eller udlejer dine ting

  Hvis du sælger private ting, som tøj og møbler indkøbt til eget brug på et loppemarked eller gennem fx Den Blå Avis, skal du ikke betale skat af det beløb, du modtager. Det samme gælder, hvis du bytter dine private ting med andre.

  Hvis du derimod sælger ting - nye og brugte - som du har købt med henblik på videresalg, skal du betale skat af din fortjeneste.

  Hvis du udlejer dine private ting, skal du betale skat af indtægten.

  >Læs om skat ved salg og bytte af ting på skat.dk

  Området vedrører Skattestyrelsens ressort

 • Hvad skal jeg huske, når jeg gerne vil sælge ting?

  Når du som privatperson sælger en vare til en anden privatperson, er det et såkaldt civilkøb. Det hedder det, når to privatpersoner handler med hinanden, uden at en erhvervsdrivende er indblandet i salget. I den situation er der aftalefrihed. Det betyder, at du selv kan bestemme, om du fx vil give køberen fortrydelsesret eller reklamationsret.

  Sælger du en vare til en privat, skal du være særligt opmærksom på, at hvis der ikke er aftalt andet mellem parterne, vil køberen have 2 års reklamationsret efter loven. Hvis du som sælger vil undgå, at køberen kan komme til dig med klager op til 2 år senere, skal I aftale, hvorvidt varen er "købt som beset", "uden reklamationsret" eller med lignende forbehold.

  Hvis du har solgt varen uden reklamationsret, hæfter du ikke for mangler ved varen, medmindre du har tilbageholdt væsentlige oplysninger om den eller bevidst har givet køberen misvisende oplysninger.

  Hvis du ikke har aftalt, at varen er solgt uden reklamationsret, har køberen to års reklamationsret. Varen kan være mangelfuld, hvis den er ringere, end køberen måtte forvente i forhold til de oplysninger, der er givet om varen og omstændighederne i øvrigt.

  Du har en såkaldt "loyal oplysningspligt" og skal give køberen rimelige og relevante oplysninger om varen i den udstrækning, du har oplysningerne. Hvis varen har væsentlige mangler, kan du komme til at tage den tilbage. Hvis manglerne er uvæsentlige, kan du give et afslag i prisen.

  > Læs om Købeloven på Forbrug.dk

  Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Sikkerhedsstyrelsens ressort

 • Hvad er forskellen på privat og formidlet handel?

  Hvis du ikke sælger eller køber ting som led i dit erhverv, men fx blot lejlighedsvis, er du i den sammenhæng en privatperson. Hvis du, fx som hobby, opkøber varer med henblik på videresalg, er du ikke længere privatperson, men regnes som erhvervsdrivende. Det gælder også, selvom du ikke er registreret som virksomhed. Selvom du umiddelbart mener, at det er indlysende, at du sælger varen som privatperson, og der er tale om en privat handel, er det altså ikke sikkert, at det er tilfældet.

  Når handlen foregår på en hjemmeside, der drives af en erhvervsdrivende, kan det være svært at afgøre, om det er en ren privat handel. Det hænger sammen med, at man hver gang må vurdere, om den erhvervsdrivende, der driver hjemmesiden på nogen måde er indblandet i selve salget og dermed optræder som formidler.

  Hvis du blot indrykker en "annonce" på en deleøkonomisk hjemmeside eller app og beder mulige købere om at byde på varen, vil det være en privat handel, hvis virksomheden slet ikke blander sig.

  Hvis virksomheden derimod deltager i handlen eller driver en hjemmeside med auktionsfunktion, betragtes virksomheden som udgangspunkt som formidler af salget. Det vil gælde, selvom du selv beskriver varen og selv har en mulig kontakt med de bydende.

  Det er vigtigt for dig at vide, om det er en privat handel, du indgår eller en handel formidlet af en erhvervsdrivende, da reglerne for de to typer handel er forskellige.

  Hvis indehaveren af hjemmesiden eller appen er formidler af handlen, vil køberen være dækket af de forbrugerbeskyttende regler. Det betyder blandt andet, at køberen har 14 dages fortrydelsesret og to års reklamationsret. Det er dig som sælger, der er ansvarlig for, at reglerne overholdes, fx ved at tage varen retur, hvis køberen fortryder. Da du er privatperson, skal du dog ikke leve op til de samme skrappe krav som en erhvervsdrivende, hvis der fx er noget galt med varen.

  Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Sikkerhedsstyrelsens ressort

 • Hvilke regler gælder, når du køber ting i deleøkonomien

  Når du køber ting i deleøkonomien, har det betydning for dine rettigheder, om sælger er en privatperson eller en erhvervsdrivende.

  En sælger som handler med sine private ejendele, er i den sammenhæng en privatperson. Hvis sælger som hobby, opkøber varer med henblik på videresalg, er sælger ikke længere privatperson, men regnes som erhvervsdrivende. Det gælder også, selvom sælger ikke er registreret som virksomhed.

  Når sælger er en privatperson

  Når du handler med en privatperson på nettet, gælder de forbrugerbeskyttende regler for nethandel ikke. De gælder kun, når du handler med en erhvervsdrivende. Det betyder fx, at du ikke har fortrydelsesret, medmindre du har aftalt det med sælgeren.

  Når det gælder reglerne i købeloven, kan du og sælgeren selv bestemme, hvilke regler der skal gælde eller ikke gælde.

  I private handler er det meget almindeligt, at en vare sælges som beset og uden reklamationsret.

  Hvis du og sælgeren ikke har aftalt noget andet, vil dele af købeloven gælde, fx at du har to års reklamationsret.

  Når sælger er erhvervsdrivende

  Når du handler med en erhvervsdrivende på nettet, gælder alle de forbrugerbeskyttende regler i forbrugeraftaleloven og i købeloven.

  Det betyder, at du har 14 dages fortrydelsesret, der løber, fra du får varen leveret. Hvis du ønsker at benytte fortrydelsesretten, skal du selv betale for at få sendt varen retur til sælgeren.

  Hvis varen ikke er som aftalt, eller der viser sig en fejl, der er dækket af købeloven, har du ret til at få varen repareret eller ombyttet til en anden. Det skal ske inden for rimelig tid og uden udgifter for dig. Hvis du ikke kan blive enig med sælgeren, kan du gå til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Sikkerhedsstyrelsens ressort

 • Hvordan sikrer jeg mig, når jeg køber fra private?

  Når du handler med private, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at klage til fx Forbrugerklagenævnet, hvis I bliver uenige. Derfor kan det være en god ide at tage en række forholdsregler, inden du handler.

  Få fx aftalen på skrift, før I handler. Bliv enige om, hvilke vilkår I handler på, hvad der indgår i handlen, hvad prisen er, og hvordan der betales. Mundtlige aftaler er svære at bevise efterfølgende, hvis der skulle opstå problemer.

  Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Sikkerhedsstyrelsens ressort

 • Kan jeg klage?

  Hvis det viser sig, at der er noget galt med den vare, du har købt af en anden privatperson, kan det være svært at komme igennem med en klage, hvis sælgeren ikke af sig selv vil medvirke til en løsning. Du kan ikke gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller andre godkendte ankenævn, da de kun behandler sager, hvor du har handlet med en erhvervsdrivende.

  I stedet må du gå til domstolene med din sag og starte et civilt søgsmål, hvilket kan blive både omkostnings- og tidskrævende. I sådan en situation står du svagt uden en skriftlig aftale, for så bliver det hurtigt ord mod ord.

  Stridspunktet skal i alle tilfælde have en vis størrelse, før det kan betale sig at bruge tid og penge på at gøre noget ved det. Det er derfor en god idé så vidt muligt at forebygge eventuelle uenigheder gennem klare, skriftlige aftaler.

  Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Sikkerhedsstyrelsens ressort

 • Særregler ved fx el- og gasprodukter

  Som udgangspunkt gælder de almindelige privatretlige regler, når en privatperson låner eller lejer en ting ud til en anden privatperson, eller hvis du omvendt låner eller lejer ting af andre privatpersoner.

  Men på nogle områder kan der være særlige lovkrav, der gør, at ejeren og brugeren har et ekstra ansvar.

  I relation til fx el- og gasprodukter gælder der et særligt ansvar for ejeren og brugeren af produktet (fx elektronik, gasgrill, terrassevarmer). Som udgangspunkt har ejeren og brugeren begge et ansvar for produktets tilstand og vedligeholdelse. Hvis ejerens manglende vedligeholdelse af produktet er årsag til, at der sker en ulykke i forbindelse udlån eller leje af produktet, er det ejerens ansvar. Ellers er det brugerens eget ansvar.

  Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Sikkerhedsstyrelsens ressort

Find gode råd om handel mellem private på...