Henter
Baggrund

Tjenester

Når du køber, sælger eller bytter tjenester, via fx en deleøkonomisk hjemmeside eller app, skal du følge de regler, der gælder for at købe og udbyde arbejdskraft.

Når du køber, sælger eller bytter tjenester, via fx en deleøkonomisk hjemmeside eller app, skal du følge de regler, der gælder for at købe og udbyde arbejdskraft.

Køber, sælger eller bytter du tjenesteydelser i deleøkonomien, så vær opmærksom på reglerne om skat, arbejdsmarkedsforhold, forsikring og konkurrencelovgivningen. Det gælder også, hvis indtjeningen sker i form af points eller andet. 

Økonomisk ansvarlig ved skader

Hvis du er ude på en opgave, er du som udgangspunkt  ansvarlig for de skader, du kommer til at forårsage.

Hvis du hyrer en person gennem en deleøkonomisk hjemmeside eller app, og vedkommende ødelægger noget i dit hjem, så vil en typisk indboforsikring ikke dække skaderne, når du har overladt nøglerne til din bolig til en anden privat.

Klager over varer eller tjenester

Forbrugerklageloven giver forbrugere mulighed for at indbringe en klage om køb af en vare eller en tjenesteydelse for et godkendt privat tvistløsningsorgan eller for Center for Klageløsning. Center for Klageløsning vil søge at mediere sagen mellem parterne, og lykkes det ikke, kan forbrugeren efterfølgende indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Forudsætningen for at en klage kan behandles er, at der er tale om en tvist mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.  Klager mellem erhvervsdrivende eller klager mellem privatpersoner kan ikke behandles. Kun forbrugere kan indgive en klage. Alle andre situationer vil være henvist til anlæggelse af et civilt søgsmål.

Hvilket ansvar har den deleøkonomiske virksomhed?

Som udgangspunkt hæfter en formidler (den deleøkonomiske virksomhed) ikke for de handler, der indgås mellem fx to privatpersoner, hvis det står klart, at aftalen indgås mellem de to. Typisk fraskriver den deleøkonomiske virksomhed, som formidler kontakten, sig ansvaret for handlerne mellem brugerne i de vilkår, som brugerne skal acceptere for at benytte platformen.

Skat når du udfører opgaver for andre (tjenesteydelser)

Når du som privatperson udfører opgaver for andre mod betaling, skal du betale skat og eventuelt moms af dine indtægter.

Læs om skat ved salg og bytte af tjenester på skat.dk

Driver du selvstændig virksomhed inden for deleøkonomien, gælder der andre regler for skat og moms.

Læs om skat og moms for deleøkonomiske virksomheder

Området vedrører Konkurrence og Forbrugerstyrelsens, Justitsministeriets og Skattestyrelsens ressort