Henter
Baggrund

Udlejning af båd

Når fritidsfartøjer anvendes til privat udlejning, gælder der en række regler om udlejernes risiko brugernes sikkerhed. Indtægterne fra udlejning af båd til andre private er skattepligtige.

Når fritidsfartøjer anvendes til privat udlejning, gælder der en række regler om udlejernes risiko brugernes sikkerhed. Indtægterne fra udlejning af båd til andre private er skattepligtige.

Hvis du anvender dit fritidsfartøj til privat udlejning, gælder der en række regler. Reglerne er især af hensyn til brugernes sikkerhed, men også af hensyn til din risiko som udbyder for at pådrage dig ansvar for ulykker.

Læs de nye regler på retsinformation.dk

Før du lejer eller udlejer et privat fritidsfartøj, bør du også orientere dig hos Søfartsstyrelsen og hos ”Søsportens sikkerhedsråd”  for vejledning om sikker sejlads.

Når du som privatperson udlejer din egen fritidsbåd (kun båden, dvs. uden besætning eller fører), er du underlagt de samme udstyrskrav, der gælder, når du selv sejler. Det indebærer blandt andet et krav om, at du skal have passende antal redningsveste til alle passagerer i korrekte størrelser.

Fritidsfartøj med fører

Bruger du din egen båd til sejlads med betalende passager, gælder de eksisterende regler for passagersejlads. Reglerne afhænger af den konkrete situation, fx antal passagerer, hvor båden sejler mv. Dette er bl.a. reguleret i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer og i Søfartsstyrelsens Meddelelser B og D.

Kravene til førerens kompetencer stiger med fartøjets størrelse. Der er ikke krav om formelle kompetencer til et fritidsfartøj under 15 meter, med mindre det falder ind under reglerne for speedbåde, hvor føreren skal have speedbådskørekort.

Læs mere om regler for fritidssejlads på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Skat ved udlejning af båd

Når du som privatperson udlejer din båd ud til andre lejlighedsvis, skal du betale skat og evt. moms af indtægten.

Læs om skat og moms ved udlejning af båd på skat.dk

Driver du selvstændig virksomhed inden for deleøkonomien, gælder der andre regler for skat og moms.

Læs om skat og moms for deleøkonomiske virksomheder

Området vedrører Søfartsstyrelsens og Skattestyrelsens ressort